A használat feltételei

A kriptoradar.hu internetes oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása ("Feltételek")

A kriptoradar.hu fenntartói és kiadói ("Kiadók") engedélyezik a kriptoradar.hu domain alatti oldalakra látógató felhasználók ("Felhasználók") számára az utóbbiakon keresztül megjelenô anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói ("Felhaszálók") pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhetô szolgáltatások ("Szolgáltatások") használatával elfogadják és magukra nézve kötelezônek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Az oldalak használata.

A kriptoradar.hu oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra elôállítani, nyilvánosan közzétenni, elôadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni,kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában.A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történô teljes vagy részleteiben történô reprodukálása csak a Kiadó írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

Szavatosság és Jótállás kizárása.

A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A kriptoradar.hu ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A kriptoradar.hu nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A kriptoradar.hu oldalain fellelhetô anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak.

Jogok visszavonása.


A kriptoradar.hu üzemeltetôi fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a kriptoradar.hu bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektôl akik meggyôzôdésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.

A felhasználási szerződés és feltételek kifejezett megszegését jelenti - nem kizárólagos jellegel - az Kiadók vagy megbízott partnereik által az oldalba ágyazott hirdetések vagy reklámok blokkolása, megjelenésük megakadályozása, áthelyezésük vagy hatékonyságuk csökkentése bármilyen módszerrel. Egyéb rendelkezések.

Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak idôrôl idôre történô ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az idôszerű, kötelezô érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az kriptoradar.hu egyes oldalain megjelenô helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.